وب سایت شخصی مهدی فرهمند

دسته: بدون دسته بندی

سکوت کرد...
۱۴ آذر ۱۳۹۸
بدون دسته بندی
باید برای چلچله‌ها هم سکوت کرد باید برای حنجره‌هاهم سکوت کرد باید کنار روزنی از روضه‌ی زمین در...

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.