وب سایت شخصی مهدی فرهمند

وبلاگ

زیبا میشویم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
پروانه, کرم بود زیبا می شوبم و پرواز می کنیم پیله کجاست تا راز زندگی تنیده شود و غرورمان که...
پرنده مهاجر
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
شعرواره!
شانه به شانه ی رفتنت میزند پرنده مهاجر "عبور باید کرد" و این راز زندگیست "هجرت سرآغاز بزرگی از...
آرزوست!
۲۱ تیر ۱۳۹۵
حرف دیگران
همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست چون باده ی لب تو می نابم آرزوست ای پرده پرده چشم توام باغهای سبز در...
فرهنگ لغت
۲۱ تیر ۱۳۹۵
شعرواره!
چند جلد کتاب لغت و دایره المعارف دست دومم را می فروشم نه آتش می زنم فهمیدن معنای درست کلمات سودی...
قریب
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
شعرواره!
و زندگی چه غریبانه, عاشقی چه غریبو بودنی که غریب است همچو مرگ غریب غریبه تر ز غریبی که از غروب آید و...
بن بست
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
شعرواره!
خیره به نقش در بر دیوارو امیدی واهی عبور از دیوار در بن بست هزارتوی ماز زندگی و چشمک ستارگانی که...
راه ماندن
۱۶ فروردین ۱۳۹۴
شعرواره!
ماندن آخرین حرف همه ی رفته ها بودرفتنم آخرین راه ماندم و باز کلیشه وار سکوت را فریاد میکشم تا به...
۱۱ خرداد ۱۳۹۳
شعرواره!
سهمی به وسعت یک سنگاز تمام رفته ها و کرده ها و گفته ها فراموشی که مرهم دیگران است و رنج که از تولد...
درباره من

از طریق تکنیک های بهترین در کلاس ما و برنامه های رشد در مورد ما، مشکلات دیجیتالی را ارزیابی می کنیم و استراتژی هایی را که منجر به موفقیت تجاری می شوند، تعیین می کنیم.

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.